JALOMETALLIKESKUS - DATAPOLICY

Personuppgiftslagen (523/1999) 10 § och 24 §

1. JUSTITIESEKRETERAREN

Jalometallikeskus
PL 390
00101 Helsingfors
FO: 2494243-0

2. ANSVARIG FÖR REGISTERFRÅGOR

Marko Pitkänen

asiakaspalvelu[a]jalometallikeskus.fi

3. REGISTERNAMN

Jalometallikeskus onlineservice kundregister

4. SYFTET MED ANVÄNDNINGEN AV REGISTRET

Personuppgifterna som lagras i kundregistret för Jalometallikeskus onlinetjänster används för att skicka försäljningspaket för ädelmetall, kontakta dessa kunder och andra ändamål relaterade till onlinetjänsten. Personuppgifter från kundregistret kan också användas för marknadsföringsändamål av den registeransvarige eller tredje part i enlighet med personuppgiftslagen och instruktionerna från dataskyddsombudet. Du kan förbjuda användningen av din information i marknadsföringssyfte genom att skicka ett e-postmeddelande till asiakaspalvelu@jalometallikeskus.fi

5. REGISTRETS INNEHÅLL

Registret samlar följande information om den registrerade:
- namn
- adress
- telefon
- epost
- IP-adress
- Webbläsare

6. INFORMATIONSKÄLLOR

Jalometallikesus registrerar informationen om användaren som användaren personligen uppger när denne använder webbplatsen.

7. UPPLYSNINGAR OCH DATAÖVERFÖRING UTANFÖR EU ELLER EUROPEISKA EKONOMISKA OMRÅDET

Ingen information utges till tredje part. Ingen information utges utanför EU eller EES.

8. PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRET

Informationen i användarregistret för Jalometallikeskus webbtjänster lagras i ett registrarsystem som skyddas av företagets säkerhetsprogramvara. För att komma in i systemet krävs ett användarnamn och lösenord. Systemet är också skyddat av brandväggar och andra tekniska medel. Endast vissa fördefinierade anställda hos registraren har tillgång till och har tillgång till registerdata lagrade i systemet. Informationen i registret ska finnas i låsta och skyddade lokaler.

9. Förbud mot dataregistret

Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla personuppgifter som rör honom för direkt post, distansförsäljning och annan direkt marknadsföring, marknads- och opinionsundersökning samt för personuppgifter och släktforskning. Förbudet måste vara skriftligt och riktat till de som är ansvariga för registerfrågor.

10. INSPEKTIONSRÄTT AV REGISTER

Den registrerade har rätt att inspektera de personuppgifter som finns lagrade i registret och att få kopior av dessa. Begäran om inspektion måste göras skriftligt och riktas till den som är ansvarig för registerfrågor.

11. KORRIGERING AV INFORMATION

Registraren ska på eget initiativ eller på begäran av den registrerade korrigera, radera eller fullfölja personuppgifter som finns i registret som är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade för behandlingen. Den registrerade bör kontakta den registeransvarige för kontrollern för att korrigera informationen.